Headerfoto

dinsdag 9 mei 2017

FPV vliegen, mag het nu wel of niet?

Er is nog al wat onduidelijkheid over het FPV droneracen of FPV vliegen, mag het nu wel of mag het nu niet.
Indoor mag het wel en outdoor is het niet toegestaan, tenzij in een kooi gevlogen wordt, waarbij ook de bovenkant is dichtgemaakt met bijv. een net.

Een stukje geschiedenis
Bij de opkomst van het massale 'drone' vliegen, medio 2013/14 kwam ook het fenomeen 'FPV' vliegen om de hoek kijken.
Dat werd toen in eerste instantie gebruikt door drones die filmden of foto’s maakten vanaf grotere hoogtes, waar ook regelmatig mandragend verkeer vliegt.

Omdat het zicht op de omgeving door een FPV bril te beperkt is en met weinig moeite vér buiten zicht gevlogen kan worden, heeft de overheid, in het belang van de veiligheid in het Nederlandse luchtruim en publiek op de grond, het FPV vliegen en droneracen verboden.
Daarom staat in artikel 2b van de Regeling Modelvliegen dat de bestuurder van een modelluchtvaartuig tijdens de vlucht goed zicht moet houden op dat modelluchtvaartuig.
We hebben dit destijds vanuit de KNVvL opgelost door te stellen dat vliegen met een waarnemer hier voldoende in tegemoet komt.
Zo gebeurt dat heden namelijk ook bij de professionele dronevliegers, maar daar wordt het expliciet als voorwaarde opgenomen in de ontheffing of vergunning.
Dat is een aantal jaren gedoogd geweest, maar wordt niet meer door de overheid geaccepteerd.
En verder dan zicht afstand vliegen keuren wij sowieso ook af.

Hoe zit het met je aansprakelijkheidsverzekering?
Ook verzekeringstechnisch is het een gecompliceerd verhaal. De meeste gezins – WA verzekeringen dekken het modelvliegen.
Er is echter een hele grote maar... en dat is dat de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen, ook buitenlandse, een uitsluitingsgrond hanteren in de kleine lettertjes.
Meestal staat er dat aansprakelijkheid is uitgesloten als gehandeld is in strijd met wettelijke voorschriften.

Als je in de open lucht gaat FPV droneracen of vliegen ben je hoogst waarschijnlijk niet tegen aansprakelijkheid verzekerd, immers je overtreedt de wet omdat je handelt in strijd met de Regeling Modelvliegen van de Wet Luchtvaart.
Bovendien maak je je schuldig aan een strafbaar feit.

Met de sterke opkomst van het FPV droneracen, is een andere situatie ontstaan. Het speelt zich af op hooguit enkele meters hoogte, binnen een beperkt parcours, totaal geen risico voor de 'mandragende' luchtvaart.
Op dit moment ligt het FPV vliegen onder een vergrootglas bij de overheid, dus ook droneracen, en konden we formeel geen wedstrijden organiseren.

Het is ons dit jaar gelukt van ILT (de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit) een ontheffing te verkrijgen voor een reeks wedstrijden voor het NK Droneracen 2017 (FAI F3U klasse) waarbij outdoor FPV gevlogen mag worden, zij het onder voorwaarden.
Daarmee is ook de aansprakelijkheid van de deelnemers gedekt.

Wat is het alternatief? 
Droneracen in een kooi waarbij bovenkant ook afgeschermd is.
Droneracen zonder bril
Meedoen met het NK Droneracen
Droneracen indoor. Het is voor alle zekerheid raadzaam bij je verzekering te informeren of zij de aansprakelijkheid tegen derden dekken bij deze activiteit.

Wijziging van de regelgeving:
We kijken samen met de Federatie Limburgse RC Vliegers of we het verbod op het FPV vliegen en rroneracen, al dan niet onder voorwaarden, via het ministerie van IenM kunnen opheffen, maar zowel de tijdslijn als het succes er van, is onzeker.
We dienen binnenkort hiervoor in elk geval voorstellen in.

Regelgeving op Europees niveau:
Samen met de FLRCV, andere Aeroclubs, de FAI en de EMFU zijn wij in Europa hard aan het werk de Modelvliegsport binnen Europa te behouden zoals die nu is.
Ook op dat niveau zijn er stromingen om de modelvliegsport nog verder te beperken.

Wij houden u op de hoogte,

Woerden,
KNVvL afdeling Modelvliegsport